LKA v lednu 2019

14. ledna 2019
14 Led

LKA v lednu 2019

12. ledna proběhla první přednášková sobota Liberálně-konzervativní akademie v roce 2019, která se nesla v duchu politologie a mezinárodních vztahů. Dopoledne hovořil Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. o vládních systémech v demokracii, které ilustroval na konkrétních příkladech. S posluchači pak diskutoval výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Závěr přednášky byl zasvěcen charakteristice českého politického systému na pozadí aktuálního evropského vývoje.

Během odpoledne vystoupila doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. s přednáškou na téma evropské integrace. Přednášející posluchačům vysvětlila klíčové momenty integračního procesu a pozornost věnovala také struktuře a fungování jednotlivých orgánů EU. Na závěr diskutovala s posluchači aktuální evropské otázky jako je brexit či blížící se volby do Evropského parlamentu.